Excel’de kısayollar ve işlev tuşları

12

İş hayatında veya kendi çalışmalarımızda sık sık Excel programını kullanırız. İşte program için  kısayollar ve işlev tuşları.

Tuş Açıklama
CTRL+ÜSTKARAKTER+( Seçimdeki tüm gizli satırları gösterir.
CTRL+ÜSTKARAKTER+) Seçimdeki tüm gizli sütunları gösterir.
CTRL+ÜSTKARAKTER+& Seçili hücrelere dış kenarlık uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER_ Seçili hücrelerin dış kenarlığını kaldırır.
CTRL+ÜSTKARAKTER+~ Genel sayı biçimini uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+$ İki ondalık basamaklı Para Birimi biçimini uygular (negatif sayılar parantez içinde görüntülenir).
CTRL+ÜSTKARAKTER+% Ondalık basamaksız Yüzde biçimini uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+^ İki ondalık basamaklı Üstel sayı biçimini uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+# Günü, ayı ve yılı gösteren Tarih biçimini uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+@ Saati ve dakikayı gösteren Saat biçimini AM veya PM olarak uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+! İki ondalık basamaklı, binlik ayırıcılı ve negatif değerleri eksi işareti (-) ile gösteren Sayı biçimini uygular.
CTRL+ÜSTKARAKTER+* Etkin hücrenin etrafındaki geçerli alanı seçer (boş satır ve sütunlarla çevrili veri alanı).Bir Özet Tablo raporunda, tüm Özet Tablo raporunu seçer.
CTRL+ÜSTKARAKTER+: Geçerli saati girer.
CTRL+ÜSTKARAKTER+” Etkin hücrenin üstündeki hücredeki değeri, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalar.
CTRL+ÜSTKARAKTER+Artı (+) Boş hücre yapıştırmak üzere Ekle iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+eKSİ (-) Seçilen bölgeyi silmek üzere Sil iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+; Geçerli tarihi girer.
CTRL+` Çalışma sayfasında hücre değerleri ve formülleri görüntüleme arasında geçiş yapar.
CTRL+’ Etkin hücrenin üstündeki hücredeki formülü, hücreye veya Formül Çubuğu’na kopyalar.
CTRL+1 Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntüler.
CTRL+2 Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+3 İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+4 Alt çizgi uygular veya kaldırır.
CTRL+5 Metnin üzerini çizer veya çizgiyi kaldırır.
CTRL+6 Nesneleri gizleme, görüntüleme, nesneler için yer tutucuları görüntüleme arasında geçiş yapar.
CTRL+8 Seviyelendirme simgelerini görüntüler veya gizler.
CTRL+9 Seçili satırları gizler.
CTRL+0 Seçili satırları gizler.
CTRL+A Tüm çalışma sayfasını seçer.Çalışma sayfasında veri varsa, CTRL+A tuşları geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci defa basıldığında geçerli bölge ve özet satırları seçilir. CTRL+A tuşlarına üçüncü kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

Ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+ÜST KARAKTER+A tuşları, ekleme noktası bir formüldeki işlev adının sağındayken, bağımsız değişken adı ve parantez ekler.

CTRL+B Kalın biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+C Seçili hücreleri kopyalar.CTRL+C tuşlarının ardından tekrar CTRL+C tuşlarına basmak Pano’yu görüntüler.
CTRL+D Seçilen aralığın en üstteki hücresinin içeriğini ve biçimini aşağıdaki hücrelere kopyalamak için, Aşağı Doldur komutunu uygular.
CTRL+F Bul sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler .ÜST KARAKTER+F5 de bu sekmeyi görüntüler, ÜST KARAKTER+F4 ise son Buleylemini tekrarlar.

CTRL+ÜST KARAKTER+F, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendiriletişim kutusunu gösterir.

CTRL+G Git iletişim kutusunu görüntüler.F5 de bu iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+H Değiştir sekmesi seçili olarak Bul ve Değiştir iletişim kutusunu görüntüler .
CTRL+I İtalik biçimlendirme uygular veya kaldırır.
CTRL+K Yeni köprüler için Köprü Ekle iletişim kutusunu veya var olan seçili köprüler içinKöprüyü Düzenle iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+N Yeni ve boş çalışma kitabı oluşturur.
CTRL+O Bir dosyayı açmak ve bulmak için, iletişim kutusunu gösterir.CTRL+ÜST KARAKTER+O tuşları içinde yorum bulunan tüm hücreleri seçer.
CTRL+P Yazdır iletişim kutusunu görüntüler.CTRL+ÜST KARAKTER+P, Yazı Tipi sekmesi seçili olarak Hücreleri Biçimlendiriletişim kutusunu gösterir.
CTRL+R Seçilen aralıktaki en solda bulunan hücrenin içerik ve biçimini sağdaki hücrelere kopyalamak için, Sağa Doldur komutunu kullanır.
CTRL+S Etkin dosyayı geçerli dosya adı, konumu ve dosya biçimiyle kaydeder.
CTRL+T Tablo Oluştur iletişim kutusunu gösterir.
CTRL+U Alt çizgi uygular veya kaldırır.CTRL+ÜST KARAKTER+U tuşları formül çubuğunu genişletilmesi ve daralması arasında geçiş yapar.
CTRL+V Pano’nun içeriğini ekleme noktasına ekler ve seçilen kısmın yerini almasını sağlar. Nesne, metin ya da hücre içeriği kesildikten veya kopyalandıktan sonra kullanılabilir.CTRL+ALT+V tuşları Özel Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler. Yalnızca çalışma sayfasında veya başka bir programda nesne, metin veya hücre içeriğini kestikten veya kopyaladıktan sonra kullanılabilir.
CTRL+W Seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.
CTRL+X Seçili hücreleri keser.
CTRL+Y Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.
CTRL+Z Geri Al komutunu, son komutu geri almak veya son yazdığınız girişi silmek için kullanır.CTRL+ÜST KARAKTER+Z, Geri Al ya da Yinele komutunu, Akıllı Etiketleri Otomatik Düzelt görüntülendiğinde son otomatik düzeltmeyi geri almak veya yinelemek için kullanır.

İşlev tuşları

Tuş Açıklama
F1 Microsoft Office Excel Yardımı görev bölmesini gösterir.CTRL+F1 tuşları, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin bileşeni olan Şerit’i gösterir veya gizler.

ALT+F1 geçerli aralıktaki verilerin grafiğini oluşturur.

ALT+ÜST KARAKTER+F1 yeni çalışma sayfası ekler.

F2 Etkin hücreyi düzenlemenizi sağlar ve ekleme noktasını hücre içeriğinin sonuna konumlandırır. Hücrede düzenleme kapalıyken ekleme noktasını Formül Çubuğu’na taşır.ÜST KARAKTER+F2 tuşları bir hücre yorumu ekler veya düzenler.

CTRL+F2 tuşları Baskı Önizleme penceresini gösterir.

F3 Ad Yapıştır iletişim kutusunu görüntüler.ÜST KARAKTER+F3 tuşları İşlev Ekle iletişim kutusunu gösterir.
F4 Mümkünse en son komut veya eylemi tekrarlar.CTRL+F4 tuşları seçili çalışma kitabı penceresini kapatır.
F5 Git iletişim kutusunu görüntüler.CTRL+F5 tuşları seçilen çalışma kitabı penceresinin pencere boyutunu eski haline getirir.
F6 Çalışma sayfası, Şerit, görev bölmesi ve Yakınlaştırma denetimleri arasında geçiş yapar. Bölünmüş bir çalışma sayfasında (Görünüm menüsü, Bu Pencereyi Yönet, Bölmeleri Dondur, Pencereyi Böl komutu), F6 tuşu bölmeler ile Şerit alanı arasında geçiş yaparken bölmeleri ayır seçeneğini ekler.ÜST KARAKTER+F6 tuşları çalışma sayfası, Yakınlaştırma denetimleri, görev bölmesi ve Şerit arasında geçiş yapar.

CTRL+F6 tuşları, birden fazla çalışma kitabı penceresi açık olduğunda sonraki çalışma kitabı penceresine geçirir.

F7 Etkin çalışma sayfasında veya seçilen aralıkta yazım denetimi yapmak için Yazım Denetimi iletişim kutusunu gösterir.CTRL+F7 tuşları, çalışma kitabı penceresi en büyük boyuta çıkarılmadığında çalışma kitabı penceresinde Taşıkomutunu uygular. Pencereyi taşımak için ok tuşlarını kullanın ve işlem tamamlandığında ENTER veya iptal etmek için ESC tuşuna basın.
F8 Genişletme modunu açar veya kapatır. Genişletme modunda, durum çubuğunda Genişletilmiş Seçimgörüntülenir ve ok tuşları seçimi genişletir.ÜST KARAKTER+F8 tuşları bitişik olmayan bir hücreyi veya aralığı ok tuşlarını kullanarak seçilen hücrelere eklemenizi sağlar.

CTRL+F8 tuşları, çalışma kitabı ekranı kaplamıyorsa, Boyut komutunu (çalışma kitabı penceresi için Denetimmenüsünde) gerçekleştirir.

ALT+F8 tuşları makro oluşturmak, çalıştırmak, düzenlemek veya silmek üzere Makro iletişim kutusunu gösterir.

F9 Tüm açık çalışma kitaplarının tüm sayfalarını hesaplar.ÜST KARAKTER+F9 tuşları etkin çalışma sayfalarını hesaplar.

CTRL+ALT+F9 tuşları tüm açık çalışma kitaplarının tüm çalışma sayfalarını, son hesaplamadan bu yana değişip değişmediklerinden bağımsız olarak hesaplar.

CTRL+ALT+ÜST KARAKTER+ F9 tuşları, bağımlı formülleri yeniden denetler ve ardından tüm açık çalışma kitaplarının tüm hücrelerini, hesaplanması gerektiği belirtilmemiş hücrelerle birlikte hesaplar.

CTRL+F9 tuşları çalışma kitabı penceresini simge durumuna küçültür.

F10 Tuş ipuçlarını açar veya kapatır.ÜST KARAKTER+F10 tuşları seçilen öğeler için kısayol menülerini gösterir.

ALT+ÜST KARAKTER+F10 tuşları akıllı etiketle ilgili menüyü veya iletiyi görüntüler. Birden çok akıllı etiket varsa, bir sonraki akıllı etikete geçirir ve ilgili menüyü veya iletiyi görüntüler.

CTRL+F10 tuşları seçilen çalışma kitabı penceresinin ekranı kaplamasına ya da eski boyutuna dönmesini sağlar.

F11 Geçerli aralıktaki verilerin grafiğini oluşturur.ÜST KARAKTER+F11 tuşları yeni çalışma sayfası ekler.

ALT+F11 tuşları, Visual Basic for Applications (VBA) kullanarak makro oluşturabileceğiniz Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi’ni çalıştırır.

F12 Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here